ארכיון הסדנא | Workshop Archives

ארכיון תערוכות, חינוך וקהילה של הסדנא לאמנות לפני שיפוץ המבנה ופתיחתו המחודשת ב-2013

הסדנא לאמנות הוקמה בשנת 1978 בעיר יבנה, ופעלה שם עד סוף שנת 1989. במהלך קיץ 89 עברה הסדנא לאמנות לפעול בשכונת רמת אליהו בראשון לציון.

במהלך כל שנותיה, ראתה הסדנא את מוקד הפעילות במישור המפגיש את האמנות העכשווית- אמנים פעילים מתחומי האמנות החזותית עם קהילת התלמידים הרחבה מהשכונה ומכלל העיר. בתי הספר על פי תפיסה זו מייצגים את הסביבה החינוכית/תרבותית וקהילתית ומשכבות סציו-אקונומיות שונות והגדירה את תפקידו של האמן החזותי כמשפיע חברתי.

במהלך השנים פעלה הסדנא בכוונים הבאים:

-מפגשים המעשיים (סדנאות) עם אמנים, בתנאי “סטודיו” אופטימליים  עם מספר תלמידים מצומצם בסדנא

ובאופן ארוך טווח כ”חבילה” רב תחומית שכוללת צילום, ציור, פיסול, איור ווידאו.

– חשיפה קבועה ומתמשכת לתערוכות אמנות מקורית ישראלית באמצעות גלריה לאמנות עכשווית פעילה ועצמאית.

– פרויקטים אשר משלבים את העשייה האמנותית/חינוכית עם אג’נדה חברתית – המאבק באלימות, איכות הסביבה, אמנות עממית ועוד. 

– הפצת  הידע והניסיון שנצבר בסדנא אל קהל אנשי חינוך באמצעות השתלמויות, חוברות מידע  וקשרי עבודה ישירים.  הסדנא קיימה במשך מספר שנים קשר עם סדנאות דומות באירופה ואף יצרה מספר פרויקטים משותפים לבני נוער, כולל מפגש בינלאומי לנוער בגרמניה, השתתפות בוועידה  מקצועית בפלרמו ובפרנקפורט.

חינוך וקהילה

תערוכות