נועה טורקניץ’ | חלון אמנית Noa Turkenitz | Artist’s Window

העבודה בנויה משני חלקים ובה מעין דגלים ארוכים שנוצרו בהשראת סיפוריה של תושבת השכונה ילידת 1920 רינה (שרה) נתן המייצרים מיתולוגיה ייחודית לה וליוצאי תימן בתקופתה.