שכונה מיניאטורית מסוכר, העולם הבוקר, 2.1.18, אברי גלעד, מיה זיו-וולף The World This Morning TV Program with Avri Gilad and Maya Ziv-Wolf, Jan. 2, 2018, “A miniature neighbourhood in sugar”