שיר הלל לעגורן, ב”חולות” מיצב וידיאו חדש של עודד הירש ,מעריב 2.2.14 מאיר שניצר Meir Shnitzer, “Song of praise to the crane in Holot, Oded Hirsh’s new video installation,” Ma’ariv, Feb. 2, 2014

שיר הלל לעגורן ,״בחולות״, מיצב וידיאו חדש של עודד הירש – מאיר שניצר מעריב