קולות מהשכונה, עיתון הארץ, 27.11.14, בועז ברקני Boaz Barkani, “Voices from the neighborhood,” Haaretz, Nov. 27, 2014

קולות מהשכונה שתי תערוכות בראשון לציון יצגו קולות של מהגרים. גלריה הראץ 27 בנובמבר 2014