מפגש עם סטודנטים מהמדרשה | Meeting with students from the Midrasha

פעילות עם קבוצת הסבת אקדמאים להוראה