מנשה קדישמן – מודל ושפה

תערוכה של מנשה קדישמן – מודל ושפה 1992 אצר עמי שטייניץ