פעילות בה ילדים חקרו את האפשרות בללבוש אמנות או לייתר דיוק ללבוש ציור