יהודית גואטה עבודות

תערוכה של יהודית גואטה , עבודות שנת 1992