חניה אנגלשטיין – מעגלים בחומר

תערוכה של חניה אנגלשטיין – מעגלים בחומר 1988 אצר עמי שטייניץ