הרמה האישית ורמת אליהו, עיתון הארץ, 10.10.13 “On a personal level with Ramat Eliyahu,” Haaretz, Oct. 10, 2013