עלמה שניאור | צילום ,חלון אמנית Alma Shneor | Exhibition, Artist’s Window

העבודה, שנוצרה במיוחד לחלונות הגלריה נולדה מסצנה בסרט  “נשף מכבי האש” ובה תחרות יופי של נערות העיירה המהלכות בפני צוות כבאים השופט בה. בעבודה מציבה שניאור דמויות בגודל טבעי בהן מטושטש הגבול בין החוץ והפנים.

שתי הנשים שבצילום, הצלמת והמצולמת, מתמזגות לאחת כאשר הצלמת (המצלמת מבחוץ) משתקפת  בדמות המצולמת ומצטרפת לנוף המשתנה של החוץ. הנוכחות הפיזית מתפוגגת בהצבה על החלון ומצוייה במרחבי הביניים של תעתועי הראייה כאשר חלקי גופה של הדמות המצולמת משנים גודל וצורה.

ההפרדה בין המבט מבחוץ והמבט מבפנים אינה ברורה,כשכל דקה בזמן מוסיפה או מחסירה שכבה ופעימה של התרחשות ברחוב הצמוד לחלון.

היחס למדיום הקולנועי בא לידי ביטוי בעבודה גם בהקשר לחומר של הסרט (הפילם) טרום העידן הדיגיטאלי ויש בה מעין ניסיון לתרגם פיזית דימוי קולנועי מפילם לחומר שקוף אחר.


פתיחה יום ה׳, 8.5.14

אמנים  עלמה שניאור

אוצרות אורית חסון

Alma Shneor / Helena, inside and out

The work, created as a site-specific work for the gallery windows, has as its inception the film The Firemen’s Ball (1967, Dir. Milos Forman), in which the local young women parade before a panel of judges in a beauty contest. Shneor places life-size figures in the window, thus blurring the border between outside and inside.

The two women in the photograph, the photographer and her subject, blend into one, when the photographer (who takes pictures from the outside) is reflected in the figure of the subject, joining the changing outside landscape. When installed in the window, the figure’s physical presence dissipates, to be located in the intermediate spaces of the visual illusions when parts of the body of the photographed figure change size and form.

The separation between the external gaze and the gaze from the interior is unclear, with each moment of time adding or removing a layer and a beat of the events taking place in the street just adjacent to the window.

The artist’s attitude to the cinematic medium is reflected in the work in the context of the film itself, the material of cinema before the digital age. It embodies an attempt to physically translate the cinematic image from the plastic strip of film itself into a different transparent medium.

Opened: Thursday, May 8, 2014

Artist: Alma Shneor

Curator: Orit Hasson Walder