משה גרשוני – הישנויות

הישנויות תערוכה של משה גרשוני שנת 1986