שנה למאבק, מגזין אורבניקה, 15.6.16, יונתן גת Yonatan Gat, “The struggle is one year old,” Urbanica Magazine, June 15, 2016