אוסף בקבוקים | הגלריה של כל הדברים Bottles Collection | The gallery of everything


מציגים שלמה וויויאן בירקנפלד

אוצרות אורית חסון