ביקור רשת נשים , מפגש קהילתי | Visit by the Women’s Network

.ביקור רשת נשים עירונית בליווי איריס כגן-חכמון יועצת ראש העירייה למעמד האישה ומנהלת הסדנא לאמנות אורית חסון ולדר